Lia Sijnhorst
Park Welgelegen 5
3971 KM Driebergen
06 511 704 06
lia@labalance.nl

 

 

 

Training 'Omgaan met Agressie en Geweld'

Tijdens de Training ‘Omgaan met Agressie en Geweld’ leren medewerkers wat agressie inhoud en leren zij de verschillende soorten van agressie te onderscheiden. Uiteraard met de daarbij behorende interventies om agressie te reduceren / de-escaleren. Tevens leren zij de eigen spanning te herkennen, hoe om te gaan met eigen spanning en hoe zij deze spanning zo laag mogelijk kunnen houden. Waardoor zij ten tijde van agressie en/of geweld professioneel kunnen blijven handelen.
 
De competenties die worden meegenomen in de training zijn zelfinzicht, zelfontwikkeling, omgevingsbewustzijn, zelfvertrouwen, luisteren en communiceren.
 
Resultaten voor medewerkers na het volgen van deze training:
•zij zijn in staat om hun fysieke en mentale spanning positief te beïnvloeden door hun eigen  ademhaling, spierspanning en gedachten te sturen;
•zij hebben inzicht in hun persoonlijke valkuilen en kwaliteiten als het gaat om het tonen van begrip en het begrenzen van gedrag;
•zij hebben inzicht in het effect van wederzijdse beïnvloeding bij agressie;
•zij hebben inzicht in het belang van snel interveniëren bij agressie;
•zij hebben inzicht in het gebied waarbinnen professioneel handelen valt;
•zij kunnen interveniëren door hard op de inhoud en zacht op de relatie te zijn;
•zij kunnen de-escalerend interveniëren aansluitend bij de drie verschillende agressievormen;
•zij kunnen op een effectieve manier met behoud van relatie een verzoek van een klant weigeren;
•zij kunnen de klant op een effectieve manier een keuze laten maken, door de verantwoordelijkheid bij de klant te leggen en tegelijkertijd de veiligheid te faciliteren.

 

Programma

9.00 uur  Welkom / kennismaken / leerdoelen bepalen
9.45 uur Theorie Assertiviteitsmodel
10.15 uur Herkennen van agressief gedrag / fysieke signalen / Agressie-piramide
10.45 uur Pauze
11.00 uur Theorie Impulsbeheersing
11.30 uur Oefening: ‘Spanningscontrole’
12.30 uur Lunch
13.00 uur Theorie 3-Agressievormen
13.30 uur Interactief in carrousel 3-Agressievormen trainen op herkenning & reageren
14.30 uur Pauze
14.45 uur Casus op maat / Veilig werken / Nazorg / Protocol
16.30 uur Evalueren op inhoud / vaardigheden / ontwikkeling
17.00 uur Einde
 
De training wordt verzorgd door een Trainer in samenwerking met een Trainingsacteur.
Aangezien er na een incident ook professionele nazorg nodig is, zal ‘Opvang & Nazorg’ tevens onderdeel zijn van deze training